اعوذ بالله من همزات الشیاطین

sepid

با جمعی از خانم ها در مجلسی نشسته ایم ... نامحرمی آنجا نیست ... شالم را بازتر میگذارم ... موهایم از شال بیرون میریزد ... یکی از خانمهای آشنا میگوید : اینطوری خیلی بهت میاد ... چقدر موهات بیرون باشه چهره ات تغییر میکنه ... خیلی قشنگ تر میشی .... بزار کمی بیرون باشن بهت میاد .... نترس با چند تار مو جهنم نمیری ...

این بار که بیرون میروم روسریم را جلوتر می آورم ... مباد که شیطان خود نمایی و جلوه گری جلوی نامحرم را برایم دوست داشتنی کند ... مبادا بخواهم روسریم را جلوی نامحرم عقب بکشم  ...

چه لذتی دارد اطاعت فرمان خداوند ... 

شاید بگویند یک تار مو که به جایی بر نمی خورد ... با یک تار مو جهنمی نمیشوی ....

ولی مگر نه همین یک تار مو یعنی نافرمانی خداوند .... پس با همین یک تار مو هم ممکن است آتشی به پا شود ...  

 

/ 0 نظر / 59 بازدید