سلام بر محرم ....

این روزها برای گریه بهانه لازم نیست ... دلت نازک میشود ،مثل ابرهای بهاری ...

با یک بیت شعر محتشم ، با دیدن تشنگی یک کودک ، با شنیدن "بابا" گفتن دختر کوچکت ... با دیدن رود آب دلت هوایی میشود ... بغض میکنی ... این روزها همه جا حسینیه است ...

/ 0 نظر / 30 بازدید