برای تو که نخواهی خواند ...

 کاش میدانستی دنیای آدم بزرگ ها عذابم میدهد ... کاش میدانستی با همین به زعم تو کودکی راحت ترم ... با آن کاردستی های کاغذی ...

طاقت دنیای بزرگتر ها را ندارم ... کودکی بهتر است ...

کودک که باشی  گاه به شوق اسباب بازی جدیدت تمام دردهایت را زود فراموش میکنی و گاه بی پروا اشک میریزی ... حتی برای زخم های جوش خورده ات ...

کودک که باشی بزرگترین دغدغه ات شاید این است که پول عیدی هایت را چطور خرج کنی ... فکرت نمی رود دنبال تفسیر حرف ها ... دنبال منظوری که شاید پشت کارهایشان داشته اند ... همه چیز را آنطور که دوست داری میبینی ... همین آرامت میکند ...

راستی هنوز هم به دنیا و آدمهایش میخندی ... ؟ به سرگرم بودنشان با متاعی که چیزی جز غرور نیست ...  " و ما الحیوه الدنیا الامتاع الغرور " ...  

 

***********************

دیروز انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی بود ....از چند روز قبل مرتب پیامک میومد برام که به فلانی رای بدین ...  بعد دوباره پیام میاد به ائتلاف این آقا با این گروه رای بدین این پیام رو هم برای یازده تا مهندس بفرستین تا یازده روز دیگه خبرای خوبی میشنوین ....!

یعنی من این چند روز همش دارم اینباکس گوشیم رو از تبلیغات این آقا خالی میکنم .... بعد نصفه شب پیام میاد که فلانی به سود فلانی رفت کنار .... نیشخند من موندم چه کاریه خووووووو ...!

خلاصه به اصرار آقای همسر رفتیم رای دادیم ...

/ 1 نظر / 18 بازدید
خورشید

کودکی و دوران کودکی فراموش نشدنی ترین دوره های زندگی هر ادمیه